Belépés
Regisztrálás


BELLIS ET logo Turul

NATURLAND EC logo Turul

SZIMPATIKA logo Turul

URIAGE logo Turul

turul AKCIO 4

OFTAGEL 2,5MG/G SZEMGEL 1X10 G

E-mail
OFTAGEL 2,5MG/G SZEMGEL 1X10 GOFTAGEL 2,5MG/G SZEMGEL 1X10 G
Fogyasztói ár kedvezménnyel
Fogyasztói ár1475 Ft
Ár / kg:
Leírás
OGYI Eng.sz.: 55396/2017
Nem támogatott
Kiadható: Nem vényköteles

Betegtájékoztató

Betegt?j?koztat?: Inform?ci?k a felhaszn?l? sz?m?ra

Betegt?j?koztat?: Inform?ci?k a felhaszn?l? sz?m?ra

 

OFTAGEL 2,5 mg/g szemg?l

karbomer 974P

 

Miel?tt elkezdi alkalmazni ezt a gy?gyszert, olvassa el figyelmesen az al?bbi betegt?j?koztat?t, mert az ?n sz?m?ra fontos inform?ci?kat tartalmaz.

Ez a gy?gyszer orvosi rendelv?ny n?lk?l kaphat?. Ezt a gy?gyszert mindig pontosan a betegt?j?koztat?ban le?rtaknak, vagy az ?n kezel?orvosa vagy gy?gyszer?sze ?ltal elmondottaknak megfelel?en alkalmazza.

 

-                 Tartsa meg a betegt?j?koztat?t, mert a benne szerepl? inform?ci?kra a k?s?bbiekben is sz?ks?ge lehet.

-                 Tov?bbi inform?ci?k?rt vagy tan?cs?rt forduljon gy?gyszer?sz?hez.

-                 ?Ha ?nn?l b?rmilyen mell?khat?s jelentkezik, t?j?koztassa kezel?orvos?t vagy gy?gyszer?sz?t. Ez a betegt?j?koztat?ban fel nem sorolt b?rmely lehets?ges mell?khat?sra is vonatkozik. L?sd 4. pont.

-                 Felt?tlen?l t?j?koztassa kezel?orvos?t, ha t?netei 5-6 napon bel?l nem enyh?lnek, vagy ?ppen s?lyosbodnak.

 

A betegt?j?koztat? tartalma:

1.              Milyen t?pus? gy?gyszer az Oftagel ?s milyen betegs?gek eset?n alkalmazhat??

2.              Tudnival?k az Oftagel alkalmaz?sa el?tt

3.              Hogyan kell alkalmazni az Oftagel -t?

4.              Lehets?ges mell?khat?sok

5.              Hogyan kell az Oftagel -t t?rolni?

6.              A csomagol?s tartalma ?s egy?b inform?ci?k

 

 

1.             Milyen t?pus? gy?gyszer az OFTAGEL ?s milyen betegs?gek eset?n alkalmazhat??

 

Az Oftagel k?nnyp?tl? k?sz?tm?ny, amely egy Karbomer 974P elnevez?s? s?kos?t? anyagot tartalmaz. A szem el?gtelen k?nnytermel?se miatt kialakult szemsz?razs?g t?neteinek (p?ld?ul f?jdalom, ?g? ?rz?s, irrit?ci? vagy sz?razs?g) enyh?t?s?re alkalmazott szemg?l.

 

2.             Tudnival?k az OFTAGEL alkalmaz?sa el?tt

NE alkalmazza az Oftagel -t:

?                ha allergi?s a karbomerre vagy az Oftagel (6. pont ?Mit tartalmaz az Oftagel? c. r?sz?ben felsorolt) egy?b ?sszetev?j?re.

 

Figyelmeztet?sek ?s ?vint?zked?sek:

Az OFTAGEL alkalmaz?sa el?tt besz?ljen kezel?orvos?val vagy gy?gyszer?sz?vel.

?                ha l?gy kontaktlencs?t visel: az Oftagel szemg?l haszn?lata el?tt ki kell venni azokat. Az Oftagel alkalmaz?sa ut?n v?rjon legal?bb 30 percet a kontaktlencs?k visszahelyez?s?vel. L?sd m?g a 2. pont v?g?t: ?Az OFTAGEL benzalk?nium-kloridot tartalmaz?.

?                Ha ?llapota rosszabbodik vagy nem javul az Oftagel -kezel?s megkezd?se ut?n: Forduljon kezel?orvos?hoz.

?                NE NYELJE LE!

 

Gyermekek ?s serd?l?k

Az Oftag?l biztons?goss?g?t ?s hat?soss?g?t gyermekek ?s serd?l?k eset?ben ? a feln?ttek sz?m?ra javasolt adagol?s mellett ? a klinikai tapasztalat igazolta, de nincsenek rendelkez?sre ?ll? klinikai vizsg?lati adatok.

 

Egy?b gy?gyszerek ?s az OFTAGEL

Felt?tlen?l t?j?koztassa kezel?orvos?t vagy gy?gyszer?sz?t a jelenleg vagy nemr?giben szedett, valamint szedni tervezett egy?b gy?gyszereir?l.

 

Ha az Oftagel -kezel?s alatt b?rmilyen m?s szem?szeti k?sz?tm?nyt is kell alkalmaznia: alkalmazza el?sz?r a m?sik szem?szeti k?sz?tm?nyt, v?rjon 15 percet, majd alkalmazza az Oftagel -t.

 

Terhess?g, szoptat?s ?s term?kenys?g

Ha ?n terhes vagy szoptat, illetve ha fenn?ll ?nn?l a terhess?g lehet?s?ge vagy gyermeket szeretne, a gy?gyszer alkalmaz?sa el?tt besz?ljen kezel?orvos?val vagy gy?gyszer?sz?vel. ? fogja eld?nteni, hogy ?n alkalmazhatja-e az Oftagel -t.

 

A k?sz?tm?ny hat?sai a g?pj?rm?vezet?shez ?s a g?pek kezel?s?hez sz?ks?ges k?pess?gekre K?zvetlen?l az Oftagel alkalmaz?sa ut?n l?t?sa r?vid id?re elhom?lyosodhat. Nem vezethet g?pj?rm?vet, illetve nem kezelhet g?peket, am?g l?t?sa ?jra ki nem tisztul.

 

Az Oftagel benzalk?nium-kloridot tartalmaz

Ha l?gy kontaktlencs?t visel, akkor azt az Oftagel szemg?l alkalmaz?sa el?tt ki kell vennie. Az Oftagel alkalmaz?sa ut?n legal?bb 30 percet v?rnia kell a kontaktlencs?k visszahelyez?se el?tt.

Ez az?rt fontos, mivel az Oftagel egyik ?sszetev?je, az ?n. benzalk?dium-klorid, szemirrit?ci?t okozhat, ?s elsz?nezheti a l?gy kontaktlencs?ket.

 

 

3.?????? Hogyan kell alkalmazni az OFTAGEL-t?

 

Ezt a gy?gyszert mindig pontosan a betegt?j?koztat?ban le?rtaknak, vagy az ?n kezel?orvosa vagy gy?gyszer?sze ?ltal elmondottaknak megfelel?en alkalmazza. Amennyiben nem biztos az adagol?st illet?en, k?rdezze meg kezel?orvos?t vagy gy?gyszer?sz?t.

 

Az Oftagel aj?nlott adagja maximum naponta 4-szer 1 csepp a kezelend? szembe.

 

Alkalmaz?sa gyermekekn?l ?s serd?l?kn?l

Az Oftag?l biztons?goss?g?t ?s hat?soss?g?t gyermekek ?s serd?l?k eset?ben ? a feln?ttek sz?m?ra javasolt adagol?s mellett ? a klinikai tapasztalat igazolta, de nincsenek rendelkez?sre ?ll? klinikai vizsg?lati adatok.

Haszn?lati utas?t?s

Ne haszn?lja a flakont, ha a kupak k?r?li z?r az els? felbont?s el?tt m?r s?r?lt.

 

A flakon kinyit?sa el?tt mosson kezet. Hajtsa h?tra a fej?t, ?s n?zzen a mennyezet fel?.

Sz?vegdoboz:

 

1.              ?vatosan h?zza le a kezelend? szem als? szemh?j?t eg?szen addig, am?g a szemgoly? ?s szemh?j k?z?tt kis tasak nem keletkezik.

2.              Ford?tsa a flakont fejjel lefel?. Nyomja ?ssze a flakont, ?s cseppentsen egy cseppet a r?sbe.

3.              Engedje el az als? szemh?jat, ?s pislogjon n?h?nyat.

4.              Ism?telje meg az 1-3. l?p?seket a m?sik szemn?l is, ha az is kezel?sre szorul.

 

A fert?z?s megel?z?se ?rdek?ben ?gyeljen arra, hogy a tart?ly cs?csa ne ?rjen hozz? a szem?hez, a k?rnyez? sz?vetekhez vagy b?rmi egy?bhez. K?zvetlen?l a haszn?lat ut?n helyezze vissza a kupakot, ?s csavarja szorosan a hely?re.

A ?tart?lyt kupakkal lefel? ford?tva t?rolja, mert ?gy az Oftagel -t k?vetkez? alkalmaz?sakor k?nnyebben ki lehet cseppenteni.

 

A tart?ly felbont?s ut?n maximum 28 napig haszn?lhat?; l?sd m?g az 5. pont ?Hogyan kell az Oftagel -t t?rolni?? c. r?sz?t.

 

Ha az el??rtn?l t?bb Oftagel -t alkalmazott

Az el??rtn?l t?bb Oftagel csepp alkalmaz?sa nem j?r k?ros hat?ssal.

 

Ha elfelejtette alkalmazni az OFTAGEL-t

Ha kihagyott egy Oftagel adagot, akkor a szok?sos m?don folytassa az alkalmaz?st a k?vetkez? adaggal.

 

Ha b?rmilyen tov?bbi k?rd?se van a gy?gyszer alkalmaz?s?val kapcsolatban, k?rdezze meg kezel?orvos?t vagy gy?gyszer?sz?t.

 

Ha id? el?tt abbahagyja az Oftagel alkalmaz?s?t

A szemg?l id? el?tti abbahagy?sa eset?n a betegs?g t?netei visszat?rhetnek.

 

Ne feledje, hogy az adott szemg?lt tartalmaz? tart?lyt kiz?r?lag ?n haszn?lhatja.

 

 

4.             Lehets?ges mell?khat?sok

 

Mint minden gy?gyszer, ?gy ez a gy?gyszer is okozhat mell?khat?sokat, amelyek azonban nem mindenkin?l jelentkeznek.

 

Forduljon kezel?orvos?hoz, ha:

?                ha ?llapota rosszabbodik vagy nem javul az Oftagel -kezel?s megkezd?se ut?n.

 

Ha a k?vetkez? mell?khat?sok b?rmelyik?t ?szleli a szemg?l alkalmaz?sa ut?n, ?s ez aggasztja ?nt, forduljon kezel?orvos?hoz:

?                r?vid ideig tart? hom?lyos l?t?s,

?                enyhe, r?vid ideig tart? sz?r? vagy ?g? ?rz?s a szemben.

 

A fent eml?tett mell?khat?sok el?fordul?sa ismert, azonban v?ltoz?, hogy h?ny embert ?rintenek.

 

Mell?khat?sok bejelent?se

Ha ?nn?l b?rmilyen mell?khat?s jelentkezik, t?j?koztassa kezel?orvos?t vagy gy?gyszer?sz?t. Ez a betegt?j?koztat?ban fel nem sorolt b?rmilyen lehets?ges mell?khat?sra is vonatkozik. A mell?khat?sokat k?zvetlen?l a hat?s?g r?sz?re is bejelentheti az V. f?ggel?kben tal?lhat? el?rhet?s?geken kereszt?l.

A mell?khat?sok bejelent?s?vel ?n is hozz?j?rulhat ahhoz, hogy min?l t?bb inform?ci? ?lljon rendelkez?sre a gy?gyszer biztons?gos alkalmaz?s?val kapcsolatban.

 

 

5.             Hogyan kell az OFTAGEL-t t?rolni?

 

A gy?gyszer gyermekekt?l elz?rva tartand?!

 

A tart?ly c?mk?j?n ?s a dobozon felt?ntetett lej?rati id? (Felhaszn?lhat?) ut?n ne alkalmazza ezt a gy?gyszert. A lej?rati id? az adott h?nap utols? napj?ra vonatkozik.

 

Legfeljebb 25?C-on t?roland?. A f?nyt?l val? v?delem ?rdek?ben a tart?lyt tartsa a doboz?ban.

Nem fagyaszthat?!

 

A tart?lyt kupakkal lefel? ford?tva t?rolja, mert ?gy az Oftagel k?vetkez? haszn?latakor k?nnyebben ki lehet cseppenteni.

 

A felbont?st?l sz?m?tott 28 nap ut?n a tart?lyt ki kell dobni, m?g abban az esetben is, ha maradt benne n?h?ny csepp.

 

Semmilyen gy?gyszert ne dobjon a szennyv?zbe vagy a h?ztart?si hullad?kba. K?rdezze meg gy?gyszer?sz?t, hogy mit tegyen a m?r nem haszn?lt gy?gyszereivel. Ezek az int?zked?sek el?seg?tik a k?rnyezet v?delm?t.

 

 

6.             A csomagol?s tartalma ?s egy?b inform?ci?k

 

Mit tartalmaz az Oftagel?

?               

Rólunk mondták

OGYÉI engedély

biztonsagos patika

Referenciapatika

tena-logo

fiokpatika x

 

Turul Gyógyszertár 

E-mail

8646 Balatonfenyves Bocskai tér 1.

Telefonszám: 06-85-560012
Fax: 06-85-560-012

  

bankkartya

kkhcimke